ISO-9001

Søges assistance til ISO 9001?

Med en ISO 9001-certificering får I et anerkendt kvalitetsstempel, samtidig med I får gennemgået og tjekket alle jeres faste procedurer, der indgår i den løbende drift.

Med en ISO 9001

 • undgår I at blive valgt fra, fordi I mangler certificeringen
 • minimerer I fejl og, fordi alle medarbejdere kender de faste procedurer
 • kan I løse opgaverne rigtigt første gang og slipper for at bruge tid på at rette fejl

Med andre ord, får I

 • mere tilfredse kunder, fordi jeres leverancer bliver mere ensartede og som aftalt
 • lettere ved at tiltrække de eftertragtede medarbejdere
 • en bedre forretning

Særligt hvis I leverer til større virksomheder, er en ISO 9001-certificering ofte et krav. Dels fordi kvaliteten her er så vigtig, og dels fordi kundens kunde ofte stiller certificeringen som et krav.

Mange virksomheder tror fejlagtigt, at de skal ændre deres procedurer og indføre mange nye tiltag for at blive 9001-certificeret. Det skal I ikke.

Højst sandsynligt løser I allerede de fleste af jeres opgaver rigtigt i dag. For I har jo en virksomhed, der fungerer.

For at få en ISO-certificering skal I beskrive en række forhold ud fra kravene i standarden. Undervejs finder I formentligt ud af, at I mangler enkelte beskrivelser eller procedurer. Det skal selvfølgelig ordnes, men som regel kræver opgaven mindre, end I forventer.

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er en den mest brugte ISO-certificering og er kendt over hele verden.

Med en ISO 9001 certificering beviser I, at I arbejder struktureret med jeres kvalitetsledelse. Herunder jeres

 • risici
 • muligheder
 • interessenter
 • kundekontakt
 • kommunikation
 • kvalitetspolitik og målsætninger
 • ansvarsområder
 • støtteprocesser, herunder materiel og personale
 • produktionsprocesser
 • leveringsoverholdelse

Et ISO-certifikat gælder i 3 år, hvor I årligt skal dokumentere, at I løbende følger op på ledelsessystemet. Bl.a. skal I holde interne audits for at sikre, at I fortsat lever op til den høje kvalitet og jeres vedtagne procedurer. Efter de 3 år skal virksomheden recertificeres. Men når I allerede har indarbejdet processerne og dokumentationen én gang, er det meget lettere næste gang.

15 år som iso-specialist

Få hjælp af erfaren ISO-specialist

Hvis I vil være sikre på en let og rutineret proces, kan I trække på mine + 15 år som ISO-specialist.

Et forløb kan se sådan her ud:

0. Uforpligtende møde hos jer, hvor jeg gennemgår, hvad det kræver at blive ISO-certificeret. I kan spørge ind til processen, og jeg vil stille jer en række spørgsmål til jeres organisering, ydelser og produkter for at danne mig et indtryk af, hvordan opgaven eventuelt kommer til at se ud

1. Hvis I gerne vil fortsætte forløbet med mig, sender jeg jer et uforpligtende tilbud på den proces, vi har talt om

Accepterer I tilbuddet, er den efterfølgende proces ofte sådan her:

2. Opstartsmøde med dig og eventuelt øvrig ISO-ledelse, hvor vi fastlægger mål, planlægger informationsmøde med medarbejderne og lægger en detaljeret tidsplan for, hvornår hvilke delopgaver skal være løst. Samtidig begynder vi at beskrive og dokumentere jeres processer

3. Herefter arbejder vi alle mere detaljeret med at beskrive virksomheden, støtteprocesserne, salg, produktion og opfølgningsprocesser.

I etablerer og beskriver de processer, der ikke er defineret i forvejen.
Jeg beskriver de eksisterende efter samtale med udvalgte medarbejdere. Undervejs taler vi i telefon og mailer, hvis der er tvivlsspørgsmål.

Fokusområderne i ISO 9001 er:

  • Virksomhed: Risici, muligheder, trusler, styrker, svagheder og målsætninger
  • Støtteprocesser: Medarbejdere, maskiner, hardware, software, bygninger, IT og markedsføring
  • Produktion: Hele processen, fra I får en kundehenvendelse, til I indgår aftalen, producerer produktet, udfører kvalitetskontrollen, leverer og fakturerer
  • Opfølgningsproces: Kundetilfredshed og procedure for, hvordan I registrerer og følger op på eventuelle afvigelser. Herunder reklamationer fra kunder, fejl hos leverandører og interne fejl

Endeligt beskriver vi, hvordan I mindst en gang om året foretager en evaluering af systemet.

4. 3-4 møder, hvor vi gennemgår alle procedurerne. Før møderne sender jeg mine forslag til dig, og til sidst er virksomhedens ledelsessystem er klart

5. Intern audit. En slags generalprøve, hvor vi gennemgår alt materialet og sikrer, at alt er, som det skal være i praksis. Alle medarbejdere skal kunne dokumentere over for mig, at de har styr på detaljerede processer indenfor deres eget fagområde. Skal noget justeres, gør vi det i fællesskab

6. Certificeringsaudit trin 1, hvor et eksternt certificeringsorgan tjekker, at ledelsessystemet lever op til ISO 9001 kravene. Finder de afvigelser retter vi dem selvfølgelig sammen

7. Certificeringsaudit trin 2, hvor certificeringsorganet tjekker op på, at virksomheden også i praksis gør som beskrevet. Her deltager jeg selvfølgelig også. Finder organet afvigelser, kan vi rette, dem og I bliver indstillet til jeres certifikat

Når vi sætter processen i gang, kan jeg give en erklæring om, at I er i gang med at blive certificeret, og hvornår jeg forventer, at processen kan afsluttes. Den kan I så bruge som dokumentation, hvis en kunde stiller krav om en ISO-certificering.

Den interne audit er en årligt tilbagevendende opgave som en del af det at være certificeret. Den kan I principielt godt holde selv, men som regel foretrækker mine kunder, at jeg også deltager her.

Derudover skal ledelsen en gang om året evaluere om systemet virker efter hensigten, som jo også er en måde at  sikre den investering, som man har gjort i at få certifikatet.

Hvorfor ISO 9001?

Med en ISO 9001-certificering opnår I mindst 3 vigtige fordele:

 • Potentielle kunder kan se, at I har styr på jeres procedurer
 • I får gennemgået jeres processer og procedurer, så I kan arbejde endnu mere struktureret
 • I får fokus på løbende forbedringer af virksomheden på en struktureret måde

Hvad koster ISO 9001?

Rådgivning i forbindelse med en ISO 9001 certificering afhænger primært af virksomhedens størrelse.

Under forudsætning af at jeg kun skal besøge jer på én adresse, og at I har en ansvarlig for processen, skal I regne med følgende prisestimater for rådgivningen.

1-10 fuldtidsansatte:
Kr. 35.000 for rådgivning og 2 certificeringsdage

11-25 fuldtidsansatte:
Kr. 45.000 for rådgivning 3 certificeringsdage

26 fuldtidsansatte og opefter:
Fra kr. 55.000

Hertil kommer transportudgifter efter Statens takster.

I får selvfølgelig en præcis pris, før vi begynder på opgaven, så der ikke kommer nogen ubehagelige overraskelser.

Prisen dækker udelukkende rådgivning. Ønsker I også min assistance til dele af skrivearbejdet, kommer det oveni. Erfaringsmæssigt sikrer processen og sikrer en hurtigere implementering og dermed certificeringen

Certificeringsorganet koster anslået kr. 14.-15.000 pr. dag for at gennemføre certificeringen afhængig, hvilken standard, der er tale om.

Alle priser er ekskl. moms.

Er jeg den rette ISO-specialist for jer?

Siden 2003 har jeg rådgivet og assisteret virksomheder i forbindelse med at blive certificeret. I samme periode har jeg løbende efteruddannet mig indenfor ISO. Udover ISO 9001 arbejder jeg også med standarderne 27001, 14001 og 45001.

Vil du høre mere om, hvordan jeg kan rådgive og assistere jer, er du meget velkommen til at ringe til mig på 20 16 58 06, sende en mail.

Design Business Group
v. Lars Rygaard
CVR nr. 26807255
Buddingevej  21 b, DK-2800 Lyngby
Tel. +45 20 16 58 06
Email: lry@d-b-g.dk

Cookie- og privatlivspolitik