ISO-14001

Tag den sikre vej til jeres ISO 14001-certificering?

Med en ISO 14001-certificering får I både styr på alle jeres processer i forhold til miljøet, samtidig med at I kan bevise jeres miljømæssige ansvar over for kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Når I gennemgår jeres arbejdsmetoder med særskilt fokus på miljøet, vil I formentlig opdage endnu flere måder at beskytte miljøet på end I kender i dag. Derfor forbedrer mange automatisk deres miljøindsats, alene ved at arbejde med certificeringen, ligesom mange virksomheder også bliver motiveret, når de ser, hvor mange penge de kan spare ved at være mere bevidste om deres forbrug.

Ofte er ISO 14001 et krav, hvis I vil levere til andre større virksomheder, fordi de vil sikre, at deres produkter belaster miljøet mindst muligt fra start til slut. Samtidig er der en god signalværdi i at vise, at I tager miljøet alvorligt. Især yngre kunder og medarbejdere har stor fokus på det, lige som det ofte betyder noget, hvis virksomheden eksporterer sine produkter eller ydelser.

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en anerkendt certificering, der bekræfter, at jeres virksomhed har faste procedurer for, hvordan I skåner miljøet mest muligt.

K0m godt fra start

ISO 14001 = Røg, støj og møg

De væsentligste punker i en certificering efter ISO 14001 er røg, støj og møg. Det lyder måske gammeldags, men er i bund og grund sund fornuft.

Røg: Hvis I ikke helt kan undgå at aflede røg i produktionen, skal I mindske den efterfølgende belastning af miljøet mest muligt, ligesom I skal beskytte medarbejderne mod røgen. Hvis der er den mindste risiko for at der går ild i noget, skal I også have en beredskabsplan, for hvad I vil gøre, hvis det sker, ligesom I skal have skrevet ned, hvad medarbejderne skal gøre, hvis de bliver bekymrede over en fremmed lugt, der kunne komme fra røg.

Støj: Handler både om, hvor meget larm naboerne kan høre, og hvor stor støjbelastning medarbejderne udsættes for, samt hvad I gør for at sikre medarbejderne værnemidler som høreværn, støjdæmpende vægge eller gulvtæpper.

Møg: Her er ofte tale om en af de største syndere i forhold til miljøet, da møg = alt affald. Og særligt som produktionsvirksomhed kan I have mange forskellige former for affald, der skal sorteres korrekt. Mange virksomheder kan også blive bedre til at genanvende dele af affaldet, så de både skåner miljøet og måske tjener penge på affaldet i stedet for at smide det ud. Det gør sig især gældende for virksomheder, der arbejder med jern. Tilsvarende skal man også undgå at lede giftig kemi ud i omgivelserne eller andre flydende spildprodukter fra produktionen.

 

  ogsåForurening fylder en del i mange virksomheders ISO 14001. Det kan eksempelvis være

  • et fyr, der skal efterses regelmæssigt
  • filtre, der skal renses reglemæssigt ved brug
  • maskiner der udleder væske eller giftig røg i miljøet

Særligt kan der tit være behov for procedurer i forbindelse med at komme af med snavset eller forurenet vand og at undgå, at vandet løber ud i den almindelige kloak. Hertil kommer, at mange kan forbedre deres miljøindsats ved at gå over til grøn strøm, spare på materialer eller købe flere varer lokalt eller nationalt – i stedet for at få produkterne fløjet ind andre steder fra.

De allerfleste virksomheder kan desuden spare en del – både økonomisk og miljømæssigt – ved at indarbejde procedurer, så alle medarbejdere fremover bliver mere bevidste om de små ting i hverdagen:

  • At spare på vandet eller spare på mængden af print
  • At hælde kaffen over i en termokande og slukke for kaffemaskinen
  • At lukke vinduer og porte
  • At slukke for trucken efter brug
  • At være opmærksomme på steder, hvor der kan spares på materialerne

Virksomheden skal følge op på lovgivning og krav fra myndighederne f.eks. kommunen, lige som man også skal sikre sig, at der ikke er krav, som virksomheden ikke har opfyldt.

BESKRIVELSE AF FORLØB

Træk på min ISO 14001-erfaring

Skal I i gang med at forberede jeres første ISO 14001-certificering, eller vil I sikre jer, at processen kører mere planmæssigt end sidste gang?

Så gør brug af min erfaring og lad mig facilitere processen for jer.

I får I mest ud af min hjælp, ved at jeg kommer på banen så tidligt i forløbet som muligt. Derfor kommer jeg gerne forbi til en uforpligtende kop kaffe, allerede mens I overvejer, om ISO 14001-certificeringen vil være den rette vej at gå for jer lige nu.

Bliver vi enige om at indlede et samarbejde herefter, ser forløbet ofte sådan her ud:

1

Alle involverede medarbejdere mødes med mig til et opstartsmøde, hvor vi gennemgår hele opgaven og fastsætter vores mål. Det gør vi med udgangspunkt i en gennemgang af virksomheden, for at identificere, hvor miljøet spiller ind. Vi får grundlag for at vælge indsatsområder og opstille målsætninger, som man vil arbejde med. På den måde kan virksomheden også dokumentere, at den forfølger målene for at blive bedre. Vi sætter også navne på de forskellige opgaver og beslutter, hvornår de forskellige delmål skal være nået.

I bestemmer, om jeg udelukkende skal være rådgiver og facilitator, eller om jeg også skal gennemgå nogle af processerne for jer.

I forbindelse med opstarten holder jeg også et intromøde med de øvrige medarbejdere, så de er informeret, og fordi et vellykket arbejde med jeres procedurer kræver, at alle fokuserer på det

2

Herefter arbejder alle med de aftalte opgaver: Både med at gennemgå processerne og beskrive dem. Undervejs mødes vi 3-4 gange eller mere efter behov og gennemgår procedurerne sammen, så vi sikrer, at alle detaljer også i praksis vil være hensigtsmæssige – for alle relevante faggrupper. Når der er behov, taler vi i telefon eller mailer

 

3

Når vi har helt styr på alle processerne,  som er blevet beskrevet i ledelsessystemet holder vi intern audit og tester, at alt er, som det skal være før selve certificeringsauditten.

Til den interne audit undersøger jeg, at hver enkelt medarbejder er helt opdateret i forhold til sit eget fagområde. Hvis noget mangler, sørger vi for at bringe det i orden

4

I vanlig ISO-stil følger certificeringsauditten også sin egen struktur:

Trin 1, hvor certificeringsorganet sikrer sig, at jeres ISO 14001-ledelsessystem lever 100 % op til de særlige ISO-krav

Trin 2, hvor fokus er på, at procedurerne i praksis matcher, hvad I har beskrevet i ledelsessystemet.

Min baggrund for at rådgive og facilitere om ISO-certificeringer går mange år tilbage. Interessen for ISO-verdenen begyndte i Dansk Design Center, hvor jeg gik i dybden med, hvordan en ISO-certificering var den rette løsning for rådgivende virksomheder og, hvordan de efterfølgende kunne arbejde mest hensigtsmæssigt med at opnå det anerkendte kvalitetsstempel og samtidig løbende forbedre forretningen. Siden har jeg specialiseret mig i ISO i mit eget firma. Det er jeres garanti for, at jeg forstår certificeringerne i dybden og løbende følger med i udviklingen gennem relevante ISO-kurser.

Udover ISO 14001 rådgiver jeg derfor også om den hyppigste ISO-certificering ISO 9001 om kvalitetsledelse samt ISO 27001 om informationssikkerhed og ISO 45001 om arbejdsmiljø.

Hvad koster rådgivning om ISO 14001?

Ikke to virksomheder er ens, og derfor er ISO-forløb det heller ikke. Der er stor forskel på opgaven, alt efter om I driver en større eller en mindre produktionsvirksomhed, eller om I måske slet ikke producerer produkter, men primært skal optimere den miljømæssige belastning på et kontor. Selv indenfor samme branche kan der være stor forskel på, hvor godt I tidligere har arbejdet med jeres processer, og hvor mange af processerne der kan kopieres direkte fra den ene afdeling til den anden.

For de fleste produktionsvirksomheder kan I dog regne med disse estimater for min rådgivning og facilitering af ISO-forløb forudsat, at jeg kan holde alle møder på den samme adresse, og I samtidig har én primær person som ansvarlig for processen:

Ikke to virksomheder er ens, og derfor er ISO-forløb det heller ikke. Der er stor forskel på opgaven, alt efter om I driver en større eller en mindre produktionsvirksomhed, eller om I måske slet ikke producerer produkter, men primært skal optimere den miljømæssige belastning på et kontor. Selv indenfor samme branche kan der være stor forskel på, hvor godt I tidligere har arbejdet med jeres processer og hvor mange af processerne, der kan kopieres direkte fra den ene afdeling til den anden.

For de fleste produktionsvirksomheder kan I dog regne med disse estimater for min rådgivning og facilitering af ISO-forløb forudsat, at jeg kan holde alle møder på den samme adresse, og I samtidig har én primær person som ansvarlig for processen:

1-10 fuldtidsansatte:
Kr. 40.000 for rådgivning og 2 certificeringsdage

11-25 fuldtidsansatte:
Kr. 45.000 for rådgivning 3 certificeringsdage (vi beregner ofte en ekstra dag til trin to, jo flere medarbejdere I har, da større virksomheder ofte har flere og mere omfattende procedurer)

26 fuldtidsansatte og opefter:
Fra kr. 60.000

Hertil kommer min medgåede arbejdstid, hvis I også ønsker min assistanse til at beskrive processerne eller definere dem samt eventuelle transportudgifter efter Statens takster.

Når jeg har talt med jer og hørt mere om jeres virksomhed og arbejdsgange, får I selvfølgelig en præcis pris på opgaven.

Certificeringsorganet koster anslået kr. 14-16.000 pr. dag for at gennemføre certificeringen afhængig af standard.

Alle priser er ekskl. moms.

Har du spørgsmål, eller vil du aftale et møde? Så ring til mig på 20 16 58 06 eller sende en mail

Design Business Group
v. Lars Rygaard
CVR nr. 26807255
Buddingevej  21 b, DK-2800 Lyngby
Tel. +45 20 16 58 06
Email: lry@d-b-g.dk

Cookie- og privatlivspolitik