ISO-45001

ISO 45001: Vejen til at fastholde medarbejdere gennem godt arbejdsmiljø

Med ISO 45001 viser I, at I gør langt mere for det gode arbejdsmiljø, end I er forpligtet til at gøre. Blandt andet fordi I med en ISO-certificering skal gennemgå jeres procedurer hvert år i stedet for hvert tredje, som tilfældet er med den lovpligtige APV. Det gør både en stor forskel for medarbejdernes arbejdsmiljø og signalværdien. Og fokus på arbejdsmiljøet stiger jo løbende.

Når I begynder på jeres ISO 45001-certificering, er processen den samme, som når I arbejder med ISO 9001 eller en af de andre standarder. I begynder med at gennemgå de eksisterende procedurer ud fra, hvor I kan optimere, og herefter beskriver I alle processerne. Både de eksisterende og de nye.

Jo bedre I har arbejdet med jeres APV tidligere, jo mere forberedte er I. For APV´en er jo en del af ISO 45001, men for at få certificeringen skal I leve op til endnu flere af arbejdsmiljølovens retningslinjer.

Lad os tage de typiske punkter et ad gangen:

Medarbejdere, der sidder på kontor:

Her er fokus blandt andet på, hvorvidt medarbejderen har en korrekt arbejdsstilling, og at skærmen er i den rette højde. Også hjemmearbejdspladser er blevet relevante at skrive ind, da de færreste medarbejdere har ergonomisk korrekte møbler derhjemme. Og arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladserne er mindst lige så vigtigt som arbejdsmiljøet på jeres adresse.

Medarbejdere i produktion:

Når dine medarbejdere ikke sidder på et kontor, men arbejder i produktionen, i biler eller med at flytte ting, er der flere synlige farer. Eksempelvis om medarbejderne kan køre galt, komme til skade ved at skære eller slå sig på noget, få stød, tabe farlige stoffer eller tunge materialer ned over sig selv, eller om de er udsat for ensidigt gentaget arbejde.

Alle medarbejdere:

Uanset hvilken funktion medarbejderne har, kan for høj eller for lav temperatur være et stort problem, ligesom det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt. Her kan der være problemer med mobning, dårlige arbejdstider eller stresspåvirkninger.

I forbindelse med ISO 45001 vil I sikkert blive opmærksomme på en række punkter, hvor I kan forbedre arbejdsmiljøet alene ved at indføre en ny procedure. Men I vil formentligt også have flere områder, hvor jeres vigtigste indsats vil være at sikre de rette værnemidler i form af høreværn, hjelm, briller eller ansigtsmaske eller forhindre adgang til farlige områder. Andre steder vil det primære fokus være på at undervise medarbejderne i at stå, bevæge sig eller løfte rigtigt.

BESKRIVELSE AF FORLØB

Skal jeg hjælpe jer med ISO 45001?

Hvis I normalt arbejder struktureret og har fokus på jeres arbejdsmiljø, kan I selv gennemgå alle procedurerne for at opnå certificeringen. Imidlertid er der netop en del lovgivning I skal følge med i for at blive ISO 45001 certificeret. Så vil I gøre det lettere for jer selv, er det værd at overveje ekstern hjælp.

I så fald kan I trække på mig og mine snart 20 års erfaring med ISO-certificeringer. Jo tidligere jeg kommer ind i jeres proces, jo bedre kan jeg hjælpe jer. Derfor vil jeg gerne mødes med jer helt uforpligtende, allerede mens I overvejer certificeringen. Måske finder vi ud af, at I har mere brug for en af de andre standarder, eller at I slet ikke har behov for en certificering. I så fald vil min rådgivning være gratis.

Finder I derimod ud af, at I gerne vil have en ISO 45001-certificering, og at I gerne vil trække på min rådgivning i processen, sender jeg et tilbud på opgaven. Accepterer I tilbuddet, kommer vi til at have en tæt kontakt de næste 3-4 måneder.

I så fald vil forløbet typisk se sådan her ud:

1

De relevante medarbejdere og jeg holder et opstartsmøde, hvor vi gennemgår de eksisterende processer, der udelukkende skal formuleres efter de faste ISO 45001 standarder, og de processer der skal etableres fra bunden. Vi sætter også navne på, hvem der har ansvaret for hvilke processer, og hvilke deadlines vi arbejder efter

2

Mens vi arbejder med ISO 45001, holder vi cirka et møde om måneden eller oftere og mailer og ringer til hinanden efter behov

3

Når vi har etableret og formuleret alle procedurerne i forhold til jeres arbejdsmiljø, holder vi en intern audit, hvor vi tjekker, at alt er klar til selve certificeringsprocessen

4

Certificeringsprocessen er delt i 2, der foregår på 2 forskellige dage:

Dels en gennemgang af at jeres ledelsessystem lever op til de formelle ISO-krav i standarden, og dels at jeres procedurer i praksis foregår som beskrevet, som er den sidste del af processen

Hvad koster ISO 45001-rådgivning?

Hvis I ønsker min rådgivning i jeres certificeringsproces, får I en konkret pris på opgaven – udregnet efter jeres specifikke situation og behov. For en gennemsnitlig virksomhed kan I regne med de her estimater for min facilitering og rådgivning i processen:

1-10 fuldtidsansatte:
Kr. 45.000 for rådgivning og 2 certificeringsdage

11-25 fuldtidsansatte:
Kr. 50.000 for rådgivning og 3 certificeringsdage. Vi beregner længere tid til trin 2, jo flere medarbejdere I har

26 fuldtidsansatte og opefter:
Fra kr. 55.000

Estimaterne er lavet ud fra, at jeg kan holde alle møder med jer på én adresse, og at I har en fast medarbejder på opgaven.

Vil I også trække på mig til at etablere og beskrive udvalgte processer, er det selvfølgelig også muligt. I så fald fakturerer jeg medgået arbejdstid.

Hertil kommer transportudgifter efter Statens takster.

I skal også regne med kr. 14.-15.000 pr. dag til certificeringsorganet for at gennemføre certificeringen.

Alle priser er ekskl. moms.

Skal vi tage en snak om jeres potentielle certificering, eller har I spørgsmål om et muligt samarbejde? Så ring til mig på 20 16 58 06 eller send en mail

Design Business Group
v. Lars Rygaard
CVR nr. 26807255
Buddingevej  21 b, DK-2800 Lyngby
Tel. +45 20 16 58 06
Email: lry@d-b-g.dk

Cookie- og privatlivspolitik