Forside

                                                                                       Hvad er ISO-9001?  Beskrivelse af nuværende måde at gøre tingene på       Designrådgivning  Rådgivning omkring  optimering af  processer      LEAN       Certificering      Innovation  Artikelskrivning      Rådgivning  for den  kreative  branche  Miljøledelse ISO-14001   GDPR  Informationssikkerhed ISO:27001

Interne kurser og anden undervisning 

ISO certificering  ?  

Design Business Group er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med beskrivelse, opbygning og implementering af ledelsessystemer for certificering og procesoptimering. Det gælder primært de mest anvendte og efterspurgte standarder ISO 9001:2015 omkring kvalitet, ISO 14001:2015 omkring miljø og ISO 45001:2018 omkring arbejdsmiljø samt ISO 27001:2013 omkring informationssikkerhed.


Hertil kommer rådgivning omkring strategi og implementering og forandringsledelse med design og digitale muligheder i centrum.


Der er siden 2015 kommet opdaterede versioner af flere standarder. Her er der i stor grad sket en kobling til den måde, som ledelsen driver sin virksomhed på. Det er sket ved, at der i standarderne arbejdes med at identificere virksomhedens interessenter og ikke mindst vurdere virksomhedens risici og muligheder i forhold til disse. Og at standarder stadig har en stor betydning viser en undersøgelse fra 2020. De deltagende virksomheder har bl.a. svaret, at arbejdet med de forskellige standarder giver bedre produkter og ydelser, mere tilfredse kunder, bedre interne processer, øget miljøbevidsthed mv. Hvad er yderligere interessant er, at deltagerne i undersøgelsen tror på en meget større betydning af standarderne i fremtiden.


ISO 9001 er den standard, som de fleste kender. En certificering efter denne er ofte på baggrund af krav fra kunderne, men erfaringerne er også, at processen giver en stor værdi internt i virksomheden. Standarderne omkring miljø og arbejdsmiljø har eksisteret længe, men har fået medvind, hvor der nu er fokus på miljøet og FN´s Verdensmål. Vil man have styr på beskyttelse af virksomhedens informationer kan en certificering efter ISO:27001 være en mulighed. I har måske kunder, der stiller krav til virksomheden om dette. Det gælder også opfyldelse af kravene i EU´s Persondataforordning.

 

 

Kontakt:

Design Business  Group

v. Lars Rygaard

Buddingevej  21 b

DK -2800 Lyngby

Tel. +45 20 16 58 06

Email: lry@d-b-g.dk


VIL I IKKE MØDES FYSISK, SÅ KAN VI MØDES VIRTUELT F.EKS. VIA TEAMS