Siden 1947 har ISO-certificeringerne været den mest anerkendte, internationale standardiseringsform

Med en ISO-certificering fremtidssikrer I firmaet

Det er ofte et krav at have mindst én ISO-certificering for at kunne være samarbejdspartner med andre virksomheder både herhjemme og i udlandet.

Telefon

20 16 58 06

Email

lry@d-b-g.dk

Office

Buddingevej  21 b
2800 Lyngby

Udover at et ISO-certifikat er jeres kvalitetsdokumentation udadtil, giver procedurerne omkring certificeringen en række interne fordele. For når I gennemgår jeres arbejdsmetoder, kan I justere dem, hvis der skulle være behov for det. Og har I allerede godt styr på jeres rutiner, er ISO-arbejdet jo en tilfredsstillelse i sig selv. Og så er arbejdet med certificeringen ikke så omfattende.

K0m godt fra start

En ISO-certificering ad gangen

Er I ikke blevet ISO-certificeret før og kender til arbejder med standarder, begynder man typisk med en enkelt af certificeringerne og eventuelt supplerer med flere, hvis I har behov for det – eller kunder stiller krav om dette.

Den mest anvendte ISO-standard er ISO 9001: Kvalitetsledelse.

Med ISO 9001 dokumenterer I, at I har styr det overordnede i firmaet: Ledelse og produktionen, lige meget om I leverer komponenter til industrien eller en IT-service.

Når I har opnået den første certificering, kender I både processerne i forbindelse med at blive ISO-certificeret og fordelene ved at være det. Derfor udvider mange med en eller flere certificeringer efter den første.

Oftest udvider de med ISO 14001: Miljø.

Med en ISO 14001 certificering dokumenterer I, hvordan I belaster og beskytter miljøet, og især hvad I vil gøre fremover for at skåne miljøet mest muligt. De væsentligste punkter her er oftest, hvad I lukker ud af røg, støj og møg.

Herudover kan I få en ISO 27001-certificering, der handler om informationssikkerhed. Udover lovpligtig GDPR inkluderer denne certificering også, hvordan I beskytter jeres virksomhedsdata og undgår at blive hacket.

Endeligt kan I få en ISO 45001-certificering, som har fokus på arbejdsmiljø og er noget grundigere end den lovpligtige APV. Så ISO 45001 er for jer, der virkelig vil vise, at det gode arbejdsmiljø er en prioritet.

ISO 9001

Kvalitetsledelse

ISO 9001 er et godt sted at starte. Med den dokumenterer I, at I har styr det overordnede i firmaet: Ledelse og produktionen.

ISO 27001

Informationssikkerhed

Udover lovpligtig GDPR inkluderer denne certificering også, hvordan I beskytter jeres virksomhedsdata og undgår at blive hacket

ISO 14001

Miljø

Dokumenterer I, hvordan I belaster og beskytter miljøet, og især hvad I vil gøre fremover for at skåne miljøet mest muligt.

ISO 45001

Arbejdsmiljø

Er noget grundigere end den lovpligtige APV. Så ISO 45001 er for jer, der virkelig vil vise, at det gode arbejdsmiljø er en prioritet.

ISO-specialisten hjælper og rådgiver

Hvis I ikke er blevet ISO-certificeret før, eller hvis I vil sikre jer et ensartet arbejde med jeres kommende certificering, kan jeg hjælpe jer.

Jeg, Lars Rygaard, har arbejdet professionelt med ISO-certificeringer siden 2003. Derfor har jeg faste, gennemtestede procedurer, som også kan lette jeres arbejde og sikre, at I løser opgaven korrekt første gang. Samtidig ved jeg præcist, hvilke steder i processen noget kan drille, og hvordan vi forbereder os, så vi undgår de problemer.

Udover at jeg som person er grundig og struktureret – og dermed skabt til ISO – har jeg specialiseret mig i ISO-standarderne, fordi ISO er et effektivt værktøj at drive en virksomhed efter. Det tvinger os til at tage stilling til en række interessante spørgsmål om den måde, vi driver virksomhed på. Og om noget kan justeres fremover.

 

Rådgivning og eksekvering

Jeg kan hjælpe på to måder

Rådgivning: Hvis I primært ønsker at arbejde med jeres standarder og dokumentere dem selv, kan jeg rådgive jer, før under og eventuelt efter arbejdet med ISO.

Eksekvering: Udover at rådgive jer i forbindelse med certificeringen kan jeg også indsamle de nødvendige data, hjælpe med dokumentationen af jeres procedurer eller ensarte dokumenterne til ledelsessystemet.

Ofte stillede spørgsmål

FAQ om ISO

Hvad er ISO?

ISO er et internationalt standardsystem, der sikrer en ensartet måde at dokumentere jeres arbejde og processer på med fokus på at forbedre og udvikle virksomheden med udgangspunkt i de muligheder der er, og de risici, der kan stå i vejen for dette.

Hvad betyder ISO?

ISO betyder International Organization for Standardization, som er den organisation, der udvikler og fastlægger de standarder, som udgør hele systemet. Det sker i samarbejde med bl.a. Dansk Standard fra Danmark.

Hvad er ISO-certificering?

En ISO-certificering er en et bevis for, at I lever op til den eller de standarder, der ligger i den pågældende certificering f.eks. ISO 9001.

Hvem udsteder ISO-certifikater?

Flere organisationer har myndighed til at udstede en ISO-certifikater og forestå auditeringen. Disse kaldes certificeringsorganer.

ISO-certificering hvordan?

Når I har arbejdet med jeres procedurer og standarder,  skal certificeringsorganet gennemgå dokumentationen for at sikre, at den lever op til kravene i den standard, som I vil certificeres efter. Derefter kontrollerer de, at virksomheden også følger de procedurer, som er beskrevet i ledelsessystemet, og I får jeres ISO-certificering.

For at bevare certifikatet, skal I følge op med intern audit hvert år og ledelsen skal gennemgå systemet, så I sikrer, at I stadig arbejder på den dokumenterede måde. Certificeringsorganet kommer også på besøg årligt. Hvert tredje år skal ISO-certificeringen fornyes.

KONTAKT

Vil I høre mere?

Vil I gerne høre mere om mulighederne for en ISO-certificering, kommer jeg gerne forbi til et uforpligtende kaffemøde. Ring gerne på 20 16 58 06 eller send en mail på lry@d-b-g.dk

Design Business Group
v. Lars Rygaard
CVR nr. 26807255
Buddingevej  21 b, DK-2800 Lyngby
Tel. +45 20 16 58 06
Email: lry@d-b-g.dk

Cookie- og privatlivspolitik