Miljøcertificering

Miljøcertificering

Miljøledelse efter ISO 14001, er et effektivt redskab til at mindske virksomheders miljøpåvirkning og til at dokumentere resultaterne både eksternt og internt. Det giver både et mindsket ressourceforbrug og klar kommunikation.


Miljøledelse handler kort sagt om at sætte sit miljøarbejde i system og dermed forbedre indsatsen. En indsats, som er med til at spare penge og reducere virksomhedens miljøbelastning.


At arbejde efter ISO 14001 er også med til at dokumentere og synliggøre virksomhedens miljøindsats. Det gælder både internt overfor medarbejderne, men også eksternt i forhold til kunder, leverandører og andre interessenter.


Samtidig sker der typisk en reduktion i ressourceforbruget både i det daglige brug, men også er i produktionen. Der kan nemlig være store besparelser at hente på f.eks. energi og vandforbruget i produktionen.


Miljøledelse bliver stadig vigtigere og fremover må det også forventes at ISO 14001 vil må et øget fokus og betydning for virksomhederne i fremtiden. Flere virksomheder oplever således allerede i dag kundekrav om, at de skal være certificereret efter ISO 14001.


Samtidig er arbejdet med ISO 14001 og så en vej mod at opfylde  nogle af FM´s Verdensmål, som der er er stort fokus på nu, og som der vil være endnu mere fokus på fremover. Og nu når FN´s Verdensmål er nævnt, så er ISO 14001 kun en af flere standarden, som kan være med til at leve op til disse.


Dansk Standard har i 2020 foretaget en undersøgelse, hvor 85% af deltagerne svarer at arbejdet med ISO 14001 har styrket deres miljøindsats, herunder bedre håndtering, men også kommunikation omkring emnet både internt og eksternt.

 

Kontakt:

Design Business  Group

v. Lars Rygaard

Buddingevej  21 b

DK -2800 Lyngby

Tel. +45 20 16 58 06

Email: lry@d-b-g.dk


VIL I IKKE MØDES FYSISK, SÅ KAN VI MØDES VIRTUELT F.EKS. VIA TEAMS