Kvalitetsledelse

                                                                                         Hvad er ISO-9001? 

     Rådgivning omkring  optimering af  processer      LEAN       Certificering      Innovation  Artikelskrivning      Rådgivning  for den  kreative  branche  Miljøledelse ISO-14001   GDPR  Informationssikkerhed ISO:27001

Interne kurser og anden undervisning 

Ledelsessystemer, der skal certificeres?

ISO er for udviklingsorienterede virksomheder og alle virksomheder har et ”ledelsessystem” af en eller anden slags. Derfor starter man ikke med ingenting, når virksomheden gerne vil have et certifikat på, at den lever op til kravene i en bestemt standard.

 

Fra gammel tid er en ISO-certificering forbundet med mange fordomme omkring besvær og flere hyldemeter ringbind med dokumentation. Sådan er det ikke i dag, hvor det derimod er en bekræftelse på, at din virksomhed har fokus på kunderne, lever op til en standard og sætter kvalitetsmål, som skaber grundlag for en løbende forbedringer og udvikling af virksomheden - det er altså et ledelsesværktøj. Samtidig er det med til at dokumentere værdierne og den viden, som er i virksomheden. Det giver jo rigtig god mening!

 

For at blive certificeret skal virksomheden forholde sig til en række punkter, som står i en standard f.eks. ISO-9001, som handler om kvalitet. En standard er en række gode idéer til, hvad man kan gøre for at drive sin virksomhed fornuftigt – der står ikke noget om, hvordan man skal gøre det. Der er altså ikke tale om at skrive af efter en standard, da alle virksomheder er forskellige og har deres eget DNA. Det er lige meget om virksomheden rådgiver om design-og kommunikation, arbejder med softwareudvikling eller er en produktudviklingsvirksomhed, der producerer metalemner. 

  

Det synlige bevis overfor omverdenen for certificeringen er et certifikat, som gør, at virksomheden kan kommunikere, at den er en kompetent aftalepartner. En ISO-certificering er derfor en værdifuld konkurrenceparameter for din virksomhed - ikke mindst overfor store virksomheder eller det offentlige (SKI), men også ved eksport da ISO er kendt i mere end 140 lande.

  

En certificering gælder ikke evigt. Der skal selvfølgelig følges op og den certificerede virksomhed skal løbende forbedre kvaliteten af sin måde at arbejde på og forfølge sine mål. Det er en del af kvalitetssikringen, men også en sikring af den investering, som man som ledelse foretager ved certificeringen. Et certifikat gælder i 3 år med opfølgning hvert år for at sikre værdien.


Et certifikat kan fratages, hvis virksomheden viser sig ikke at følge op på kravene. En ISO certificering er derfor samtidig et godt værktøj til ikke blot at kvalitetsstyre, men også et ledelsesredskab til forretningsudvikling af din virksomhed.


Design Business Group har bl.a. udviklet modelhåndbogen Designer:ISO for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danske Designere og Dansk Design Center.