ISO & LEAN mv.

ISO-9001  & LEAN mv.

LEAN er sund fornuft sat i system – og fokus på, at alle arbejds-gange i jeres virksomhed kun er der, fordi de er nødvendige for at skabe værdi for kunderne. LEAN går ud på at finde og fjerne ”spild”, f.eks. arbejdsgange, der er unødvendige eller uhensigtsmæssige, og på løbende at optimere arbejdsgange og kvalitet. Og det passer sammen med ISO-9001, der har mere end 260 forslag til, hvordan man kan gøre dette.

 

Når man vil arbejde med LEAN eller ISO-9001, tager man typisk fat i enkelte dele. Meget gør man nok allerede lidt i forvejen og nogle gange. Hvis man har implementeret ISO-9001 kender man allerede til det med at arbejde med at beskrive sine processer og gøre tingene på den bedste måde. Det er værdistrømmene og standard-isering, som kan være fremkommet ved, at man har kigget på takttider, SMED, Jidoka, TPM og alle de andre begreber fra LEAN-verdenen, som man måske kalder noget andet.

 

Mange kender allerede i dag til Kaizen uden at vide det, da det handler om at arbejde systematisk med forbedring af de daglige rutiner. Det sker synligt ved, at forslagene kommer op til diskussion i afdelingen, og medarbejderne er med til at prioritere efter ressourcer og effekt. Man visualiserer tingene på en tavle, så man også kan se status for de enkelte projekter f.eks. ved møde en gang om ugen. Det er det, som i ISO-9001 kalder for løbende forbedring-er. Kaizen er konstant forbedring af konkurrenceevnen, ofte for små midler, og derfor særdeles vigtigt.

 

Begrebet ”takttid” er nemmere at indføre i serie- end ordreproduce-rende virksomheder, fordi flowet er mere jævnt. Virksomheder kan finde hjælp i IT, som automatisk kan styre takttiden og automatisk kalder på varen i produktionen. Når virksomheden modtager en kundeordre, opretter systemet en produktionsordre, der plan-lægges, og herefter automatisk sender besked til produktionen om, hvilke varer der skal fremstilles. Når medarbejderne melder ind, får planlægningen og administrationen automatisk besked om fremdriften. Her er der ingen, der spilder tid med at rende rundt med papirer og registrere forbrugte tider både på papir og i IT systemet.

 

SMED handler om at nedbringe op- og omstillingstid på maskiner, så man kan producere forskellige varer hurtigere og billigere.

 

Jidoka handler om, at alle i virksomheden skal tænke kvalitet i alt man gør, så man undgår fejl frem for at udbedre fejl, som altid er dyrere end forebyggelse. Det lærer man, hvis man arbejder efter ISO-9001. Man lærer at sætte fokus på at finde årsagen til fejlen og finde ændringer, der forebygger, at problemet sker igen.

 

Total Productive Maintenance (TPM) handler om at lære maskin-operatører, hvordan de bedst muligt vedligeholder maskinerne, så man får færre nedbrud og stop, og så den samlede produktivitet dermed forbedres.

 

5S er det LEAN element, flest virksomheder kender. 5S handler om at øge produktiviteten ved at skabe orden i værktøjer og på hvert arbejdssted, så man ikke skal bruge tid på at rende rundt og lede efter f.eks. værktøjer.

 

I et flowlayout projekt har man fokus på, om måden arbejdet, lager og maskiner er organiseret på, er optimalt for at skabe det bedst mulige flow.

 

Et flowlayout projekt kræver, at man først har gennemført et takttidsprojekt, og at man er bevidst om, hvilke produkttyper, der produceres flest af.

 

Kanban er et ”signalsystem” mellem processerne i virksomheden om, at nu mangler der varer, der enten skal fremstilles eller indkøbes. Formålet med Kanban er ikke at producere til lager, men at vente til behovet opstår. Med Advanced Manufacturing styres kanban helt automatisk – IT systemet kender alle ordrer og lagersituationen af både råvarer og halvfabrikata og giver automatisk besked til den proces, der skal i gang med at fremstille varer, om at starte.