Designrådgivning

Jeg er forskellig fra andre rådgivere ved at have stort kendskab til forandringsledelse, designrådgivning og forretningsmæssig anvendelse af design.

 

Design Business Group skaber forandring og vækst hos virksomheder ved at anvende forandringsledelse med design i centrum. Det sker gennem udvikling af den viden der i forvejen er hos medarbejdere og andre interessenter og tilførsel af nye kompetencer som f.eks. designere og gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter. Det kan være indenfor produktudvikling, processer, kompetenceudvikling af medarbejdere, emballager, visuel identitet og kommunikation.

 

Professionel designanvendelse forbedrer konkurrenceevnen og udvikler medarbejdernes kompetencer samt resulterer i målbar økonomisk succes for virksomhederne. Ved at bruge forandringsledelse med design som centrum er Design Business Group med til at skabe og synliggøre virksomhedernes værdier.

Design Business Group har stor erfaring med identifikation af designmæssige indsatsområder, briefing og udvælgelse af den rigtige designleverandør som en del af rådgivningen, samt projektledelse og evaluering af designprojekter i virksomheder.

Designrådgivning