Innovationsledelse

Innovation er at få gode idéer og gøre disse til en kommerciel succes. Designrådgivning er vigtig til både at generere og illustrere gode idéer. Innovation kan være forbedring af eksisterende produktsortiment eller indtrængen på et nyt marked, men det kan også være at skabe helt nye produkter. Det stiller krav til virksomheden om en systematisk opsamling, udvælgelse og realisering af de gode idéer. Designrådgivning er en vigtig parameter så tidligt i forløbet som muligt, da effekten af beslutningerne er størst her.

 

Den øgede konkurrence stiller krav til virksomhederne om målrettet udvikling. I den travle dagligdag er der ikke tid til fejl, især ikke i den første og vigtigste del omkring indsamling, strukturering og prioritering af input, idéudvikling, visualisering mv. Derfor er en fast og synlig struktur for udviklingsprocessen nødvendig for at sikre virksomhedens langsigtede overlevelse.

 

Designrådgivning kan medvirke til at strukturere og visualisere denne proces. Designrådgivning er også en vigtig del i selve udviklingsprocessen for, at virksomheden kan nå sin målsætning og opnå en effektiv anvendelse af ressourcer både interne i form af medarbejdere, der ofte har stor viden og kreativitet og eksterne via f.eks. designere.

  

Designrådgivning kan skabe sammenhæng i virksomhedens produktsortiment samt kan være med til at anvise nye måder at anvende og sælge produkterne på. Det kan være i form af udvikling af nyt koncept for salg af produkter ved at gøre det lettere for distributionsleddet. F.eks. uddannelsesforløb, service koncepter som kan være med til at understøtte salget.

 

Designrådgivning kan også medvirke til at skabe helt nye forretningsområder for virksomheden - lige nu kendt som "Blue Ocean Strategy". Som det  fremgår  er design  et ledelsesværktøj på linje med finansiering, økonomistyring, personaleledelse osv. Virksomhedens designanvendelse skal tage udgangspunkt i virksomhedens forretningsidé og målsætninger.

 

Jeg kan rådgive med at komme i gang med arbejdet. Det kan være hjælp til beskrivelse af opgaven, så en evt. designer forstår opgaven. Identifikation af den rette samarbejdspartner med de rette kompetencer. Det kan være projektledelse som tovholder på udviklingsprojektet osv.

Innovationsledelse