Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Design Business Group samarbejder med mange forskellige  partnere. Her er nævnt nogle:


Eksportrådet www.um.dk/da/eksportraadet/

Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet, som hjælper danske virksomheder med at blive endnu mere konkurrencedygtige og med at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Kun sådan kan Danmark fortsat klare sig godt i globaliseringen. Virksomhederne skal satse på innovation, udvikling og salg af produkter med et højt videns indhold på eksportmarkederne.

 

Jeg er jævnligt konsulent for Eksportrådet bl.a. omkring møbel- og designvirksomheder, lige som jeg har arbejdet med Eksportrådets VITUS-program.

 

Træ & Møbelindustrien www.tmi.di.dk

TMI er en af arbejdsgiverforeningerne i Dansk Industri. TMI er mere end blot en arbejdsgiverforening for virksomheder indenfor træ og møbelindustrien - det er en serviceorganisation, som fra 2013 fusionerede med Dansk Møbel Industri. TMI`s formål er at organisere alle virksomheder i træ og møbelindustriens værdikæde, fra producent til konsument. Dette for at varetage medlemmernes fælles interesser og være talerør for og ansigt udadtil for den danske træ og møbelindustri. TMI er et af de største foreninger i DI, og medlemmerne kan derfor få råd og vejledning om alle tænkelige aspekter for en arbejdsgiver og erhvervsdrivende, lige fra overenskomst til miljø og afsætning.

 

2 Change ERP www.2changeerp.dk

Søger du en IT partner med forstand på ERP og logistik/produktionsstyring, er du kommet til det rette sted. 2 Change ERP’s primære målgruppe er danske fremstillingsvirksomheder i alle brancher med fra 5 til 50 ansatte.

 

Vi har stor erfaring med Uniconta, NAV og Business Central, og rådgiver uvildigt om, hvilket system I bør vælge.

 

2Change-ERP har implementeret ERP og produktionsstyring i over 150 danske virksomheder.

 

Vores udviklingsafdeling står bag Gantt-Planlægningssystemet UniGantt, og jobstyringsmodulet UniJob. Begge systemer er web-baserede.

 

Med UniGantt kan I med den automatiske planlægning få planlagt jeres produktion og job med et max tidsforbug på 15 minutter dagligt. Både i ordreoversigten og i gantt-planen kan I se, hvornår I kan levere kundernes ordrer, og hvor der er problemer.

 

Med UniJob sikrer I jer, at medarbejderne i produktionen tager jobbene i den rigtige rækkefølge. UniJob opsamler den indrapporterede tid og danner efterkalkulation på jeres ordrer. UniJob understøtter selvstyrende produktion.


KEA www.kea.dk

KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau.

KEA blev etableret i 2008 med udgangspunkt i Lov om erhvervsakademier, der blev vedtaget af Folketinget i marts 2007. KEA er en fusion af korte og mellemlange videregående uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, BEC Design, BEC Management, TEC og CPH WEST.


Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.


Dansk Design Center www.ddc.dk

DDC har til formål at øge brugen af design i dansk erhvervsliv, brande dansk design internationalt og skærpe den brede offentligheds interesse for design. DDC vil sætte design på dagsordenen og skab synlighed og debat om designs økonomiske, sociale og funktionelle potentialer.


Dansk Industri www.di.dk   

DI erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.100 danske virksomheder. DI´s medlemmer er både store og små højteknologiske virksomheder indenfor fremstilling, service, viden og it. På overfladen meget forskellige, men med et fælles ønske om, gennem samfundsengagement og nyskabelse, at udvikle deres virksomhed til gavn for beskæftigelse og velfærd i Danmark.

 

Designskolen Kolding www.designskolenkolding.dk

Designskolen Kolding er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Skolen er normeret til 5 år og uddanner designere med speciale indenfor grafisk design, illustration, industriel design, interaktivitetsdesign, modedesign, tekstildesign og keramik. Skolen uddanner fagligt højt kompetente, internationale orienterede designere på et humanistisk grundlag. Professionelle designere, der kan løse komplekse opgaver selvstændigt, i tværfaglige team og indgå i et tæt samarbejde med virksomheder. Designere der forholder sig kreativt, nytænkende og ansvarligt til helheder og til et nyt verdensbillede.