Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Design Business Group samarbejder med mange forskellige partnere. Her er nævnt nogle:

 

Eksportrådet www.um.dk/da/eksportraadet/

Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet, som hjælper danske virksomheder med at blive endnu mere konkurrencedygtige og med at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Kun sådan kan Danmark fortsat klare sig godt i globaliseringen. Virksomhederne skal satse på innovation, udvikling og salg af produkter med et højt videns indhold på eksportmarkederne.

Jeg er jævnligt konsulent for Eksportrådet bl.a. omkring møbel- og designvirksomheder, lige som jeg har arbejdet med Eksportrådets VITUS-program.

Træ & Møbelindustrien www.tmi.di.dk

TMI er en af arbejdsgiverforeningerne i Dansk Industri. TMI er mere end blot en arbejdsgiverforening for virksomheder indenfor træ og møbelindustrien - det er en serviceorganisation, som fra 2013 fusionerede med Dansk Møbel Industri. TMI`s formål er at organisere alle virksomheder i træ og møbelindustriens værdikæde, fra producent til konsument. Dette for at varetage medlemmernes fælles interesser og være talerør for og ansigt udadtil for den danske træ og møbelindustri. TMI er et af de største foreninger i DI, og medlemmerne kan derfor få råd og vejledning om alle tænkelige aspekter for en arbejdsgiver og erhvervsdrivende, lige fra overenskomst til miljø og afsætning.

Dansk Produktions IT www.msteknik.dk

Søger du en IT partner med forstand på ERP og produktionsstyring, er du kommet til det rette sted. Dansk Produktions IT (M.S. Teknik)’s primære målgruppe er typisk danske fremstillings-virksomheder i alle brancher med fra 5 til 250 ansatte.

DPIT er ikke kun forhandler af produktionsløsninger, men både udvikler og implementerer komplette produktionsstyringssystemer, Advanced Manufacturing til Odoo / OpenERP, Microsoft C5 og Nav. Derudover udvikler de TT-Planner, som er et brugervenligt grafisk planlægningssystem, og ”Papirløs Produktion”, et web-baseret jobstyringssystem til produktionen. Systemerne arbejder fuldt integreret, så man får en Lean administration og produktion.

Den viden om produktionsvirksomheders dagligdag og behov, DPIT får gennem implementeringen hos sine kunder, omsætter de i standardfunktionalitet i Advanced Manufacturing. Det er derfor, at det er markedets mest ”færdige” – og logiske – løsninger. Fuldt implementeret, er prisen for vores løsninger typisk under halvdelen til en tredjedel af prisen for Microsoft Dynamics Axapta (Ax) og Navision (Nav).

 

KEA www.kea.dk

KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau.

KEA blev etableret i 2008 med udgangspunkt i Lov om erhvervsakademier, der blev vedtaget af Folketinget i marts 2007. KEA er en fusion af korte og mellemlange videregående uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, BEC Design, BEC Management, TEC og CPH WEST.

 

Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

 

Dansk Design Center www.ddc.dk

DDC har til formål at øge brugen af design i dansk erhvervsliv, brande dansk design internationalt og skærpe den brede offentligheds interesse for design. DDC vil sætte design på dagsordenen og skab synlighed og debat om designs økonomiske, sociale og funktionelle potentialer.

 

Dansk Industri www.di.dk

DI erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.100 danske virksomheder. DI´s medlemmer er både store og små højteknologiske virksomheder indenfor fremstilling, service, viden og it. På overfladen meget forskellige, men med et fælles ønske om, gennem samfundsengagement og nyskabelse, at udvikle deres virksomhed til gavn for beskæftigelse og velfærd i Danmark.

Designskolen Kolding www.designskolenkolding.dk

Designskolen Kolding er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Skolen er normeret til 5 år og uddanner designere med speciale indenfor grafisk design, illustration, industriel design, interaktivitetsdesign, modedesign, tekstildesign og keramik. Skolen uddanner fagligt højt kompetente, internationale orienterede designere på et humanistisk grundlag. Professionelle designere, der kan løse komplekse opgaver selvstændigt, i tværfaglige team og indgå i et tæt samarbejde med virksomheder. Designere der forholder sig kreativt, nytænkende og ansvarligt til helheder og til et nyt verdensbillede.