Cases

Cases

Jeg har gennemført  en  række  almindelige  rådgivningsopgaver omkring implementering  af ledelsessystemer.  Læs f.eks. her om JWL Maskin- og Plastfabrik, Kvorning Design, Tabulex (nu IST Danmark), 3rd Dimension, A.Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS og  Emborg-Form.


Derudover har  jeg rådgivet en  lang  række virksomheder  i regi  af Eksportrådet, hvor de  er blevet  gjort klar til eksport. Design Business Group har ligeledes  rådgivet  en lang række  virksomheder omkring anvendelse af design til forretningsmæssig  udvikling. Se  f.eks. her: Soundship  Aps, Blue Comfort, ALUX, Ege, NKT-fasteners, Kvorning og  SIKA Footwear


Design Business  Group  har også været involveret  i store projekter.  DBG har bl.a.  i  hhv.  2004  og  2006 gennemført projekterne "Kompetenceudvikling via design" og "Medarbejderdreven  innovation via  design" . 

"KVD"´s formål var at styrke deltagernes kompetencer indenfor innovation og kommunikation gennem inddragelse af designkompetencen. Gennem projektet er deltagernes forståelse for designs muligheder og kompetencer til at arbejde med design således blevet øget.


I "MID"´s tilfælde var formålet, at deltagerne skulle tilføres viden for bedre at kunne udnytte egne kompetencer til at kunne håndtere udviklingsprocesser og træffe de nødvendige og rigtige beslutninger.

 

Projekterne  havde deltagelse af i alt 30  virksomheder  repræsenteret hver af 2  ledende og  4 udførende medarbejdere.  I begge projekter gennemførte alle de deltagende virksomheder de projekter, som var en integreret del af forløbende. Projekterne var støttet af EU´s Socialfond. Læs mere om "KVD" og "MID" her.