Cases

Cases

Jeg har gennemført en række almindelige rådgivningsopgaver omkring implementering af ledelsessystemer. Læs f.eks. her om JWL Maskin- og Plastfabrik, Kvorning Design, Tabulex (nu IST Danmark), 3rd Dimension, A.Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS og Emborg-Form.

 

Derudover har jeg rådgivet en lang række virksomheder i regi af Eksportrådet, hvor de er blevet gjort klar til eksport. Design Business Group har ligeledes rådgivet en lang række virksomheder omkring anvendelse af design til forretningsmæssig udvikling. Se f.eks. her: Soundship Aps, Blue Comfort, ALUX, Ege, NKT-fasteners, Kvorning og SIKA Footwear

 

Design Business Group har også været involveret i store projekter. DBG har bl.a. i hhv. 2004 og 2006 gennemført projekterne "Kompetenceudvikling via design" og "Medarbejderdreven innovation via design" .

"KVD"´s formål var at styrke deltagernes kompetencer indenfor innovation og kommunikation gennem inddragelse af designkompetencen. Gennem projektet er deltagernes forståelse for designs muligheder og kompetencer til at arbejde med design således blevet øget.

 

I "MID"´s tilfælde var formålet, at deltagerne skulle tilføres viden for bedre at kunne udnytte egne kompetencer til at kunne håndtere udviklingsprocesser og træffe de nødvendige og rigtige beslutninger.

Projekterne havde deltagelse af i alt 30 virksomheder repræsenteret hver af 2 ledende og 4 udførende medarbejdere. I begge projekter gennemførte alle de deltagende virksomheder de projekter, som var en integreret del af forløbende. Projekterne var støttet af EU´s Socialfond. Læs mere om "KVD" og "MID" her.