Om

Kvalitetsledelse ISO-9001  Beskrivelse af nuværende system   Eksportråd      Designrådgivning  Optimering af  processer      LEAN    Find det rigtige eksportmarked og den rigtige partner              Forretningsudvikling   Innovation  Artikelskrivning      Rådgivning  for den  kreative  branche  Miljøledelse ISO-14001    Nye standarder i 2015 Kurser og undervisning

Hvem er  Design Business  Group?

Design Business Group er Lars Rygaard. Jeg har en erhvervsøkonomisk uddannelse bl.a. fra den finansielle sektor og en uddannelse som Cand. scient. soc. PR fra RUC.


Derudover er jeg certificeret LEAD auditor og arbejder med rådgivning omkring kvalitets- og miljøledelse samt informationssikkerhed, da jeg ser f.eks. ISO-9001, som et værktøj til forretningsudvikling og procesoptimering. Har derfor stort fokus på kvalitets –og miljøledelse hos rådgivere, konsulenter og mindre produktionsvirksomheder. Informationssikkerhed gælder alle, men typisk større organisationer, der håndterer store mængder af persondata bør have interesse i dette.


Jeg har arbejdet på VITUS eksportforberedelsesprogrammet for Eksportrådet og har i en årrække været tilknyttet som ekstern eksportforberedelseskonsulent omkring bl.a. udarbejdelse af strategi og handlingsplaner for eksport, valg af eksportmarkeder mv. 


Mange års erfaringer med at forene forretningsudvikling og design hos flere hundrede virksomheder betyder også, at jeg er i stand til at yde en målrettet rådgivning indenfor designanvendelse, innovation, produktudvikling, processer, visuel identitet og kommunikation.


Jeg har stor undervisningserfaring og samarbejder også med forskellige erhvervsorganisationer.  Lige som jeg har stor undervisningserfaring.


Du kan læse mere om de enkelte områder ved at klikke på de enkelte menupunkter.


Du er  altid velkommen til at ringe til mig med et  spørgsmål, hvis der  er et emne, som du gerne  vil vide noget om, og som jeg har viden om. Jeg  kommer også  gerne  ud  til et introduktionsmøde, hvis  vi kommer dertil.

 


Kontakt:

Design Business Group

v.Lars Rygaard,

Buddingevej 21 b,

2800 Lyngby

Tel. +4520165806

Email: lry@d-b-g.dk