Kvalitetsledelse/ISO

Hvad er ISO-9001? Beskrivelse af nuværende system Eksportråd Designrådgivning Rådgivning omkring optimering af processer LEAN Find det rigtige eksportmarked, den rigtige plan og den rigtige partner Certificering Innovation Artikelskrivning Rådgivning for den kreative branche Miljøledelse ISO-14001 Nye standarder i 2015 Informationssikkerhed Informationssikkerhed

Kurser og anden undervisning GDPR

Ledelsessystemer, der skal certificeres?

ISO er for udviklingsorienterede virksomheder og alle virksomheder har et ”ledelsessystem” af en eller anden slags. Derfor starter man ikke med ingenting, når virksomheden gerne vil have et certifikat på, at den lever op til kravene i en bestemt standard.

 

Fra gammel tid er en ISO-certificering forbundet med mange fordomme omkring besvær og flere hyldemeter ringbind med dokumentation. Sådan er det ikke i dag, hvor det derimod er en bekræftelse på, at din virksomhed har fokus på kunderne, lever op til en standard og sætter kvalitetsmål, som skaber grundlag for en løbende forbedringer og udvikling af virksomheden - det er altså et ledelsesværktøj. Samtidig er det med til at dokumentere værdierne og den viden, som er i virksomheden. Det giver jo rigtig god mening!

 

For at bliver certificeret skal virksomheden forholde sig til en række punkter, som står i en standard f.eks. ISO-9001, som handler om kvalitet. En standard er en række fine idéer til, hvad man kan gøre for at drive sin virksomhed fornuftigt – der står ikke noget om, hvordan man skal gøre det. Der er altså ikke tale om at skrive af efter en standard, da alle virksomheder er forskellige og har deres egen DNA.Det lige meget om virksomheden rådgiver om design-og kommunikation, arbejder med softwareudvikling eller er en produktudviklingsvirksomhed.

 

Det synlige bevis overfor omverdenen for certificeringen er et ISO-certifikat, som gør, at virksomheden kan kommunikere, at den er en kompetent aftalepartner. En certificering er derfor en værdifuld konkurrenceparameter for din virksomhed - ikke mindst overfor store virksomheder eller det offentlige (SKI), men også ved eksport da ISO er kendt i mere end 140 lande.

 

En certificering gælder ikke evigt. Der skal selvfølgelig følges op og den certificerede virksomhed skal løbende forbedre kvaliteten og forfølge sine mål. Det er en del af kvalitetssikringen, men også en sikring af den investering, som man som ledelse foretager ved certificeringen.

 

Et certifikat kan fratages, hvis virksomheden har klare mangler i opfyldelsen af kravene. En ISO certificering er derfor samtidig et godt værktøj til ikke blot at kvalitetsstyre, men også et ledelsesredskab til forretningsudvikling af din virksomhed.

 

Design Business Group har bl.a. udviklet modelhåndbogen Designer:ISO for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danske Designere og Dansk Design Center.