Kom godt i gang

Kvalitetsledelse ISO-9001 Beskrivelse af nuværende system Rådgivning omkring optimering af processer

LEAN Informationssikkerhed Forretningsudvikling

Rådgivning for den kreative branche

Miljøledelse ISO-14001 Nye standarder i 2015 Arbejdsmiljø Kurser og anden undervisning

Kom godt i gang med ISO?

Det er vigtigt at komme godt i gang. Design Business Group arbejder derfor efter en struktureret fremgangsmåde.

 

Det starter med, at vi laver en aftale om forløbet. Herefter gør jeg altid det, at alle ansatte informeres om det projekt, som alle skal i gang med, og hvilken betydning det kan have for den enkelte. Her fortæller vi også om nogle af de fælder, der kan være ved processen – og ikke mindst at alle er ansvarlige for, at det bliver en succes. Alle i virksomheden er involveret – og ingen kan sige, at det er ikke lige mig.

 

For at komme sikkert i mål er ledelsens opbakning helt nødvendig lige fra starten.

 

I arbejder med at få beskrevet virksomhedens flow fra ordre over indkøb, produktion og montage til levering til kunden. Jeg assisterer efter aftale.

 

Jeg kigger også på, hvordan vi kan forbedre kundernes oplevelse af virksomheden, så vi kan skabe endnu mere værdi for virksomheden, som jo er det, som det hele handler om.

 

Nogle krav er særligt vigtige. Et overordnet krav i standarden er at være forebyggende, så man altså forhindrer, at noget utilsigtet sker. Lige som der også er stor fokus på de risici, der er i forhold til vores forretning.Dertil kommer at virksomheden skal arbejde med løbende forbedringer. Man kan omvendt spørge, om det giver mening at drive sin virksomhed, hvis man ikke ønsker at forbedre sig, så man gør tingene smartere, hurtigere, bedre osv.

 

Undervejs i processen tjekker vi, om den proces som vi har beskrevet også er den rigtige. På den måde bliver medarbejderne også løbende orienteret om fremdriften.

 

Med mig som konsulent sikrer du også en vedholdende ekstern tovholder.