Hvad koster det?

Hvad er ISO-9001?  Beskrivelse af nuværende system   Eksportråd        Designrådgivning  Rådgivning omkring  optimering af  processer      LEAN                  Certificering   Artikelskrivning      Rådgivning  for den  kreative  branche  Miljøledelse ISO-14001    Nye standarder i 2015 Informationssikkerhed Informationssikkerhed

Kurser og anden undervisning GDPR     


Hvad koster en certificering?

Design Business Group rådgiver din virksomhed, så den bliver klar til certificering. Priserne afhænger af virksomhedens størrelse, da tidsforbruget erfaringsmæssigt stiger efter antallet af medarbejdere i organisationen.


Antal fuldtidsansatte og 1 adresse

1-4      kr. 30.000

5-9      kr. 35.000

10-19  kr. 45.000

20-29  kr. 60.000

30+     Få et tilbud

 

Priserne er baseret på, at virksomheden selv har en person, som er ansvarlig for arbejdet med dokumentation af systemet, og at arbejdet følger den aftalte plan. Og at jeg er rådgiver.


Erfaringsmæssigt vil mange ikke selv stå for hverken proces eller skrivearbejde, og derfor kan Design Business Group også hjælpe med den del af processen, som så selvfølgelig kommer oveni de nævnte beløb. Det hele aftales fra starten efter et tilbud, så der ikke kommer nogen overraskelser.


Ønskes deltagelse i certificeringsaudit afregnes dette ekstra og aftales fra starten.


Beløbene er excl. moms og tillægges transport efter statens takster.

Er virksomheden i gang med certificeringsprocessen kan jeg indestå overfor 3. part, at virksomheden er i gang med processen.


Design Business Group giver behandlingsgaranti for certificering.


Der afregnes som regel løbende hver måned med mindre andet aftales. På den måde kan virksomheden følge med i tidsforbrug og økonomi.

Sidste del afregnes først efter certificeringsaudit.


Alt beskrives i en samarbejdsaftale, som virksomheden til enhver tid kan opsige.