Eksportrådgivning

Eksporthjælp og globalt udsyn

Mange virksomheder har store uudnyttede globale vækstpotentialer, som endnu ikke er realisede grundet manglende fokus på området, struktur og allokering af ressourcer mv. Ofte er eksporten og markedsvalget tilfældigt uden en struktureret tilgang herunder de mest oplagte markeder, der netop efterspørger Jeres produkter/løsninger. Det handler om, at have et globalt udsyn og hele tiden følge tendenser og adfærd på forskellige eksportmarkeder.

 

Design Business Group kan hjælpe din virksomhed med at identificere relevante produkter/løsninger/ydelser herunder vejledning om relevante eksportmarkeder og planlægning af afsætning- og distributionskanaler, prisstrategi, konkurrenceparametre, kommunikation, ressourcer og organisation etc.

 

Jeg har arbejdet på VITUS eksportforberedelsesprogrammet for Eksportrådet og har i en årrække været tilknyttet som ekstern eksportforberedelseskonsulent omkring bl.a. udarbejdelse af strategi og handlingsplaner for eksport, valg af eksportmarkeder mv. Har din virksomhed begrænset kendskab til opstart af eksport, har jeg bl. a. hjulpet mange virksomheder indenfor møbel- og designsektoren med at komme i gang på eksportmarkederne.

Læs mere om Udenrigsministeriet, Eksportrådet under eksportrådgivning